Въпроси към клиентите за обратна връзка, относно Примекс център
"Шумен"

1 Откъде разбрахте за Примекс и продуктите и услугите, които предлагаме? Откъде разбрахте за Примекс и продуктите и услугите, които предлагаме?
2 Как бихте оценили чистотата, удобството и подредбата на салона за продажби? Как бихте оценили чистотата, удобството и подредбата на салона за продажби?
3 Как бихте оценили чистотата, удобството и подредбата на зоната за изчакване? Как бихте оценили чистотата, удобството и подредбата на зоната за изчакване?
4 Как бихте оценили външния вид на служителите на Примекс, които Ви обслужиха? Как бихте оценили външния вид на служителите на Примекс, които Ви обслужиха?
5 Как бихте оценили нивото на комуникация на нашите служители? Как бихте оценили нивото на комуникация на нашите служители?
6 Доволни ли сте от начина, по който Ви посрещнаха, обслужиха и Ви предадоха автомобила? Доволни ли сте от начина, по който Ви посрещнаха, обслужиха и Ви предадоха автомобила?
7 Има ли проблем в съответствието между документите, които получихте и реално извършените от нас услуги? Има ли проблем в съответствието между документите, които получихте и реално извършените от нас услуги?
8 Как бихте оценили общото време, за което бяхте обслужен в Примекс, съобразено с Вашите предварителни очаквания? Как бихте оценили общото време, за което бяхте обслужен в Примекс, съобразено с Вашите предварителни очаквания?
9 Ще препоръчатe ли Примекс на своите приятели и познати? Ще препоръчатe ли Примекс на своите приятели и познати?
Моля, попълнете задължителните полета и се уверете, че сте дали съгласие за обработка на лични данни!
Моля, изберете отговор на всеки от въпросите!
Национален телефон за похвали и оплаквания 0700 10 122