Условия за ползване на онлайн магазин

Общи условия

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу общи условия, преди да използвате онлайн магазина на уеб адрес: https://www.primex-bg.com/spisak-produkti.html?width=&ratio=&rim=&season

Използвайки онлайн магазина на посочения адрес, Вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал.1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на стоките са описани в страницата за представяне на съответната стока.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин, е "Примекс Ритейл" ЕООД, ЕИК 200290477.

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №1, телефон на потребителя 0700 10 122, www.primex-bg.com,  имейл: info@primex-bg.com.

4. Адрес на мястото на осъществяване на стопанската дейност: гр. Шумен 9700, ул. "Цветан Зангов" № 1.

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн магазинът не начислява никакви разходи за използване на средствата за комуникация за сключване на договор за продажба от разстояние.

7. Условията на плащане, доставка и изпълнение, както и датата, на която магазинът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани в Раздел Условия за покупка.

8. Условията, срокът и начинът на упражняване на правото на отказ от договора са описани в Раздел Условия за пазаруване.

9. При упражняване правото си на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

10. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за закупената стока, ако такъв документ е осигурен от производителя. В документа са описани: адрес и телефон на сервизите и гаранционните условия и гаранционния срок на закупената от Потребителя стока.

I. Условия за покупка

Всички цени в електронния магазин на Примекс Ритейл са окончателни и важат за деня на поръчката.

Всички цени на продуктите са в лева с включен ДДС. Всички продукти, поръчани през Електронния магазин, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок от 2 работни дни от датата на поръчката.

Доставката се извършва на посочен от Вас адрес с куриер. Той ще Ви бъде посочен от наш оператор, след като поръчката е финализирана. Вие ще следва да заплатите цената на доставката, като нашият оператор ще Ви информира за нея.

Поръчката може да бъде получена и на място в наш обект. Адресите на обектите са поместени на:  https://www.primex-bg.com/gumicentrove/sofiya

След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за Вашата поръчка, както и обаждане от наш оператор с допълнителна информация за времето за доставка, начина на доставка, сумата за заплащане и с окончателно потвърждение на дадената информация.

Ако искате да върнете продукта, можете да го направите в срок от 14 работни дни от датата на получаването му. Продуктът трябва да бъде в цялостен търговски вид, така както е бил получен, заедно с придружаващите го документи и попълнен формуляр за отказ от поръчка. Разходите по връщане на продукта се поемат от клиента. Повече информация относно начините на връщане на продуктите можете да получите на телефон: 0700 10 122.

Примекс възстановява стойността на върнатите в указания срок и състояние продукти по банков път, като клиентът следва да посочи банковата си сметка.

Връзки към други сайтове

Защитата на информацията се прилага за Електронния магазин на Примекс Ритейл и неговите подсайтове. Уеб страниците по подразбиране може да съдържат връзки към други доставчици в рамките на/и извън Примекс Ритейл, за които тази декларация за поверителност не се прилага. Когато напускате Електронния магазин на Примекс Ритейл, Ви препоръчваме да прочетете отново декларациите за поверителност на личните данни на всеки уеб сайт, който събира лична информация.

Сигурност на поръчката

Поръчаните продукти могат да бъдат платени наведнъж или на няколко вноски, но при всички случаи Вие можете да върнете продукта в период от 14 работни дни /съгласно Закона за защита на потребителите/, считано от датата на получаване, ако тя съвпада и с датата, регистрирана от куриера като дата на доставяне на продукта. При възникнал такъв случай, от Вас се изисква да се свържете с нас на телефон 0700 10 122 и ние ще Ви съдействаме и ще Ви възстановим платената сума.

Политика на Примекс Ритейл на защита на личните данни

Защитата на личните данни на нашите клиенти и потребители е от съществено значение за компанията ни. Всички онлайн активности на Примекс Ритейл са в съответствие с Европейското законодателство, Националното законодателство и общото законодателство за защита на личните данни. Защитата на личните данни е в сила за всяка информация, която ние сме събрали при посещението Ви на Електронния магазин.

Примекс Ритейл гарантира на своите потребители конфиденциалността на представените информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Ние никога няма да злоупотребим с Вашите данни по никакъв случай. Вашата лична информация никога няма да бъде давана на трети лица, освен ако не е изискана по законов път. Вашата лична информация може да бъде предоставена на трети лица единствено, ако вие сте дали съгласието си за това. Вие никога няма да получавате имейли, за които не сте се абонирали. Когато пожелаете, можете да се отпишете от получаване на имейли.

Събиране и обработване на информацията

Ние оценяваме конфиденциалността на личните Ви данни, ето защо Вашата информация е грижливо пазена. Личните данни са информацията, която Ви идентифицира - Вашето име, презиме, имейл или пощенски адрес. Примекс Ритейл не събира информация, освен ако не сте дали разрешение за това, например когато поръчвате продукти или когато се абонирате за получаване на електронния ни бюлетин.

Използване и разпространение на личните данни

Примекс Ритейл ще използва Вашата лична информация единствено поради технически причини, с цел администрирането на уеб сайта или за да Ви даде достъп до специфична информация или за комуникация с Вас. Примекс Ритейл няма да разпространява информацията на трети лица, освен ако това не е съгласувано с Вас.

Цялата информация, която Вие предоставяте на Примекс Ритейл, се контролира.

Потребители, които не искат да получават повече имейл от нас, трябва да пишат до info@primex-bg.com. Ако промените Вашата лична информация (пощенски код, имейл, адрес, телефонен номер), моля да го отразите в информацията, която давате при последваща поръчка.

Автоматично записване на информацията (без личните данни)

При посещение на Електронния магазин на Примекс Ритейл, основната, нелична информация (брой посещения на Електронния магазин, среден престой на Електронния магазин, посетени страници) автоматично се записва. Тази информация се използва за измерване на активността на нашия сайт и подобряване на съдържанието и използваемостта му. Тази информация подлежи на бъдещо използване и не се разпространява на трети лица.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на нашия сайт да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите Електронния магазин. Примекс Ритейл използва “бисквитки”, само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.

Непълнолетните

Примекс Ритейл препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни в Електронния магазин на Примекс Ритейл без разрешението на родителите или настойниците си. Примекс Ритейл никога няма съзнателно да събира лични данни от непълнолетни, или да ги използва по някакъв начин, или да ги разкрива пред трети лица, без позволение на родителите или настойниците.

Право на информация

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за защита на личните данни или как се обработва Вашата информация, моля свържете се с нас.

Национален телефон на клиента: 0700 10 122

E-mail: info@primex-bg.com

Ще се съобразим с Вашите изисквания и ще Ви информираме в писмен вид откъде и как са събрани Вашите данни, както и ще вземем под внимание Вашето желание и нужда от по-нататъшна търговска комуникация.

Приложимо право

1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

- чрез споразумение между Страните;
- при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

За нарушаване на правата, предоставени им по този сайт, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите.

Алтернативно решаване на спорове АРС

Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна — орган за решаване на спорове — ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.

Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България: ТУК

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС

Публикуване на промените

Всяка промяна в нашата политика и условия на ползване и поръчка ще бъде обявявана на Електронния магазин на Примекс Ритейл.

Доставка

Не трябва да се притеснявате за доставката на Вашите продукти, тъй като ние ще Ви ги доставим до посочения от Вас адрес.

Ние се стремим да доставим продуктите Ви във възможно най-кратки срокове.

Срок и начин на доставка

При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 работни дни.

Изключение правят само поръчки, които са с начин на плащане - на изплащане. Доставката при този тип поръчки се осъществява в рамките на до 7 работни дни, в зависимост от това, кога ще се оформят документите за финансирането, за което отговорност носи кредитодателят. След оформяне на документите, пратката се изпраща към клиента.

Всички продукти се доставят по куриер до посочения от Вас адрес. Цената на доставката се заплаща от клиента.

Доставката се извършва чрез куриер на посочен от Вас адрес.

Изчерпан продукт

Възможно е продуктът, който сте заявили, да е изчерпан към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Вие ще получите обаждане по телефона най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от оператор на Примекс Ритейл за получаване на продукта, в случай че е възможно доставянето му. Ако това не е възможно, поръчката ще бъде отказана.

Цени за доставка

Цената за доставка на гуми се формира на база броя поръчани гуми. Цената за доставка на 1 гума с тегло до 15 кг е 7 лв с ДДС, при доставяне до всяка точка на България.

Цената за доставка на акумулатори се определя в зависимост от теглото на конкретния акумулатор. За акумулатор 65 Ah цената е 9,64 лв/бр, за акумулатор 75 Ah цената е 10,00 лв/бр, за акумулатор 100 Ah цената е 11,77 лв/бр.

Цените за доставка важат за територията на България.

Получаване на място в наш обект

Всички поръчки, направени през Електронния магазин на Примекс Ритейл и заявени за получаване на място в някой от обектите ни, ще запазват продуктите само и единствено в рамките на 1 ден. Ако продуктите не бъдат потърсени на място в посочения обект в рамките на този 1 ден, Примекс Ритейл ще счита, че клиентът се отказва от поръчката си. Наш оператор ще се свърже с клиента, направил поръчката, и ще потвърди нежеланието на клиента да получи поръчката си.

II. Условия за пазаруване

Цени

Всички цени на продукти, предлагани чрез електронния магазин („Електронния магазин”) са крайни продажни цени и са валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева и включват ДДС. Доставката на закупен продукт се заплаща от купувача допълнително, извън обявената крайна продажна цена на продукта. Цената на доставката на поръчаните продукти се определя автоматично в електронния магазин, преди клиентът да потвърди окончателно поръчката си.

Потвърждение по телефон

Всички продукти, поръчани чрез Електронния магазин, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес в сроковете, посочени на Електронния магазин, които текат от момента на получаване на изрично потвърждение от Вас по телефон относно заявената чрез Електронния магазин поръчка към оператор на Примекс Ритейл.

След натискане на бутона „Завършете поръчката” в Електронния магазин, ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на Примекс Ритейл в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време: от понеделник до петък от 8:30 до 18:00 часа и в събота от 09:00 до 16:00 часа. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Електронния магазин продукт, за стойността на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

Само след изрично потвърждение на заявената чрез Електронния магазин поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Отказ от заявена поръчка

По време на телефонния разговор с оператор на Примекс Ритейл, който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез Електронния магазин поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение пред служител на Примекс Ритейл на телефон: 0700 10 122 или по електрона поща: info@primex-bg.com.

Начин на плащане

Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено чрез: наложен платеж (заплащане на куриера, доставил Вашата поръчка), с лизинг (разсрочено плащане), с паричен превод по банков път (повече информация ще получите по телефона от нашите оператори), чрез дебитна или кредитна карта през системата на БОРИКА, както и през системата на ePay. При плащане с банкова карта ние не съхраняваме данни за банковите карти с които се плаща. Всички данни на карти се въвеждат от клиента директно в платежната страница на обслужващата банка.

Разсрочено плащане

Лизинг (разсрочено плащане) на продукти се предлага при следните условия:

1. На лица с постоянен трудов договор или:

- в майчинство от трудов договор – не социално;
- самоосигуряващи се лица (свободни професии – едноличен търговец, земеделски производител, адвокати, нотариус, лекар и други);
- пенсионери – по възраст и по болест;

2. На лица с навършени 18 години

3. Допустим срок на разсрочено плащане от 3 до 48 месеца (в зависимост от поръчката)

4. Разсрочено плащане се предлага при поръчка на обща минимална стойност от 150 лева с ДДС, с възможност за минимална погасителна вноска в размер на 10 лева.

Може да получите повече информация за възможностите за разсрочено плащане и да кандидатстване за покупка на изплащане по време на телефонния разговор с наш оператор.

Отказ от покупка

В случай, че не сте удовлетворени от доставените продукти, които сте закупили от нас, чрез електронния ни магазин, можете, без да посочвате конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откажете от сключения договор и да върнете закупените продукти във вида (с количество и качество), в който са Ви били доставени и ние ще възстановим заплатената от Вас сума в срок не по-късно от 30 календарни дни от упражняването на това Ваше право. В случай че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 30 работни дни.

За да упражните правото си на отказ, можете по Ваш избор:

(1) да изпратите попълнения формуляр за отказ, който сте получили от Примекс Ритейл при доставката на продукта на адрес;

(2) подадете формуляра за отказ на нашия уебсайт: www.primex-bg.com

или (3) да ни уведомите изрично за това по друг, удобен за Вас начин (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща и други). Можете да изпратите копие от попълнен формуляр и на e-mail адрес info@primex-bg.com. При уведомяването трябва да посочите име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес.

Необходимо е също така да ни представите/изпратите оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. Крайната продажна цена ще да Ви бъде възстановена по банков път по посочена от Вас сметка.

Следва да изпратите до адрес: гр. Шумен, ул. "Цветан Зангов" 11 стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте получили продуктите.

Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка в нейната цялост и без увреждания, придружена от пълен набор документи.

Не можете да упражните правото си на отказ в случай че сте употребявали стоката (монтажът или опитът за монтаж на гума върху джанта също се смята за използване) или в случай че цялостният й търговски вид е нарушен.

При упражняване на Вашето право за отказ от покупка Примекс Ритейл не носи отговорност за предоставени от Вас невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Електронния магазин или пред служител на Примекс Ритейл.

III. Общи гаранционни условия

Настоящите Общи гаранционни условия уреждат правата и задълженията на клиентите на Примекс Ритейл във връзка с гаранцията и рекламацията на стоки.

Ангажиментът към нашите клиенти не приключва с продажбата. Примекс Ритейл предлага две нива на гаранционна защита: на ниво продукт и на ниво монтаж.

Гаранция на ниво продукт

Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок. Гуми, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на гаранционна карта от страна на купувача.

Гаранцията за продукт е стандартна и касае производствени дефекти на гумите. При закупуването на товарни, селскостопански и индустриални гуми, гаранцията се предоставя за срок от 24 месеца, за купувачи физически и юридически лица. При закупуване на леки, бусови и 4Х4 гуми, гаранцията се предоставя за срок от 24 месеца – за юридически лица и за срок от 60 месеца – за физически лица.

Условия на гаранцията

При поява на производствен дефект при нормална експлоатация и обслужване на гумите през гаранционния период, когато от грайфера остават не по-малко 1,6 мм, представете гумата в център Примекс. Ако при изследване на гумата от страна на фирмените представители се окаже, че гумата има производствен дефект, уреждането на рекламацията става на базата на продажната цена, намалена с процентното износване, като се отчита остатъчната използваема дълбочина на шарката, която е оригиналната дълбочина, намалена с 1,6 мм. В указания срок от датата на покупката гумите, показали фабричен дефект, се заменят със съответното доплащане.

Гаранцията е невалидна в следните случаи:

  • Гуми с дефекти, които са пряк резултат от модифициране структурата на гумата като поправки, направени от трети страни, нарязване или употреба съвместно с дефектни компоненти като вътрешна гума, колан или джанта;
  • Употребата на вътрешни гуми при гуми за монтиране без вътрешна гума;
  • Гуми, чиито условия на експлоатация не съответстват на обозначенията на гумата (товар, скорост, налягане) и на нейното приложение;
  • Гуми, повредени при външни влияния (монтаж, демонтаж, състояние на превозното средство, спукване от външно тяло, увреждане при пожар и злополука, механично или химическо увреждане и т.н.);
  • Рекламации, свързани с бързо и неравномерно износване за леки, товарни и селскостопански гуми;
  • Натрошаване или оронване на всички видове гуми;
  • Товарни гуми, чийто риборд-ъгъл е повдигнат/деформиран повече от 7 мм;
  • Леки и товарни гуми: смущение при шофиране след износването на първите 10% от законната дълбочина на грайфера. Изключения могат да бъдат направени при съществуващ дефект на гумата, когато клиентът може да докаже с документи, че проблемът е заявен преди 10%-ното износване на гумата;
  • Селскостопански и индустриални гуми: смущения при шофиране след износването на първите 10% от дълбочината на грайфера или след 500 работни часа, което се случи първо. Изключения могат да бъдат направени при съществуващ дефект на гумата, когато клиентът може да докаже с документи, че проблемът е заявен преди 10%-ното износване на гумата или преди гумата да е достигнала 500 работни часа;
  • Издутини на страницата след износване на първите 10% от дълбочината на грайфера на леките гуми.

Независимо от търговската гаранция Примекс Ритейл отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 до чл.115 от ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1.

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

Гаранция на ниво монтаж

Гаранцията на ниво монтаж се прилага единствено когато дейностите по демонтаж, монтаж и баланс на гумите са извършени в център Примекс.

Ние гарантираме, че монтажът на гумите ще бъде без дефекти и предоставяме на клиента срок от 15 дни, в който безплатно ще извършим повторен демонтаж, монтаж или баланс в случай че такива се появят.

Гаранцията на ниво монтаж не покрива дейности, извършени от други сервизни центрове, различни от Примекс.

Абонирай се за нашия E-mail бюлетин: