Условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване

Добре дошли на уеб-страницата https://www.primex-bg.com . Посещавайки нашия Сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите Общи условия за ползване. Моля да имате предвид, че тези условия важат само за текущия сайт, в който се намирате в момента. Препоръчваме Ви да ги прочетете внимателно и да се запознаете с тях.

1. Идентификация и контакти

Дружество, собственик на Сайта (Дружеството): “Примекс“ ЕООД с адрес на регистрация: гр. Каспичан, ул. Ропотамо 7, вписано в Търговския регистър с ЕИК 127033207, имейл: info@primex-bg.com, телефон: 0700 10 122.

2. Информация за дейности

Дружеството създаде този Сайт, за да Ви представи своите дейности и да Ви предостави информация или препоръки относно продукти, обект на Вашите интереси. Дружеството може да променя информацията относно своята дейност в този Сайт по всяко време и без известяване. Тази информация е предоставена като основна, като “Примекс“ ЕООД не поема отговорност при използването й за специфични цели от Ваша страна.

3. Интелектуална собственост

Всякаква информация или документи (текст, изображения, звуци, бази данни, снимки, ноу-хау или цитирани продукти), съхранявани в Сайта, както и елементите, създадени за сайта и неговата основна структура, са собственост на Дружеството или на Дружеството са предоставени права за използването им, копирането или разпространението им сред неограничен брой лица.

4. Отличителни знаци

Освен ако не е обозначено друго, търговската фирма на Дружеството, неговото лого и марки, цитирани в Сайта, са собственост на Дружеството. Те не могат да бъдат използвани без писмено съгласие, дадено от Дружеството.

5. Задължения на потребителя

Всеки посетител на Сайта, който предоставя информация, предоставя на Дружеството всички прехвърлими права върху информацията и се съгласява Дружеството да я използва. Информацията, предоставена от посетители, няма да бъде разглеждана като поверителна. Когато информацията представлява лични данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни, то тя ще бъде обработвана от Дружеството в съответствие с неговите разпоредби.

6. Всеки посетител на Сайта се съгласява да спазва приложимите български закони, както и че:

  • Има възможността и средствата за достъп до използване на Сайта;
  • Подсигурил е, че използваната IT конфигурация е в изправност и не съдържа вируси;
  • Предоставя на Дружеството и неговите контрагенти правото да използват предоставената информация (с изключение на личните данни);
  • Трябва да спазва поверителност и следователно е отговорен за употребата и сигурността на кодове за достъп и пароли, които Дружеството може да му изпрати за достъп до определени секции.
  • Дружеството си запазва правото да ограничи достъпа Ви до сайта при измама или опит за измама при използване на предоставения достъп.

 

7. Хипертекст (Hypertext) връзки

Hypertext връзката е техника, която Ви позволява да посетите друг уеб-сайт чрез линк на Сайта. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на сайтове, с които осигурява връзки. Тези връзки се предлагат на потребителите на Сайта като услуга. Моля, разгледайте внимателно общите условия и разделите за защита на личните данни на тези сайтове, за да разберете техните практики. Решението за използването на връзки може да бъде взето единствено от Вас. Запазваме си правото да променим или изтрием връзка от нашия Сайт във всеки един момент.

8. Лични данни

При посещение на Сайта, Вие можете да ни предоставите лични данни, включващи Вашите собствено име, фамилия, имейл адрес, с оглед осъществяване на контакт с Вас. Ние събираме част от Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас, да отговаряме на Вашите искания за информация и да разбираме по-добре Вашите очаквания. В онлайн формите на Сайта задължителните полета са отбелязани с „*”. Вие контролирате информацията, която предоставяте на Дружеството. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с Дружеството, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта, както и да се възпрепятства опитът от наша страна да Ви предоставим търсената от Вас информация. Предоставяйки ни Ваши лични данни, по-конкретно имейл адрес, и приемайки условията, като отбележите зададеното за целта поле на съответната част от сайта с отметка, Вие се съгласявате да получавате наш информационен бюлетин. При размаркирване на полето и оставяйки го празно, Вие няма да получавате наш бюлетин. Потребителите, които са решили да прекратят абонамента си за информационния бюлетин, могат да престанат да получават тези съобщения, като ни пишат на имейл: info@primex-bg.com или да се отпишат директно през линка, поставен в бюлетина.

9. Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на Дружеството, автоматично се записват някои общи нелични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

10. Управление на кукита (cookies)

Когато посещавате Сайта, Дружеството може да инсталира „куки” на Вашия компютър. Куки е файл, който записва информация, свързана с разглеждането на Сайта от същия компютър (напр. посетени страници, дата и час на разглеждане, последвани линкове) и който ще улесни посещенията Ви, като направи по-лесна и по-бърза идентификацията Ви с оглед достъп до търсената от Вас информация . Можете да изтриете куки-тата, които са инсталирани на Вашия компютър, по всяко време, както и да предотвратявате запазването на нови куки-та и да получавате уведомление преди инсталирането на ново куки, като настроите Вашия браузър. Моля, посетете помощния раздел на Вашия браузър за повече информация относно това как да активирате и деактивирате тези функции. Моля да имате предвид, че може да не се възползвате от някои от нашите услуги, в случай че деинсталирате куки или предотвратите инсталирането на куки на Вашия компютър.

11. Официално уведомление

Дружеството не може да гарантира дейността на сайта без прекъсвания или че сървърите или сайтовете на трети лица, към които връзките препращат, не съдържат вируси.

12. Актуализиране на Общите условия за ползване на Сайта и приложим закон

Дружеството може да актуализира тези условия по всяко време. Препоръчваме Ви редовно да следите последните валидни Общи условия за ползване. Тези Общи условия за ползване на Сайта се регулират от българското законодателство.

13. Контакти

За въпроси, моля свържете се с нас по пощата на следния адрес за кореспонденция: “Примекс“ ЕООД гр. Шумен, ул. Цветан Зангов 1 , на имейл адрес: info@primex-bg.com или на национален телефон на клиента: 0700 10 122.