Противоепидемични мерки в центрове Примекс - обновена

Противоепидемични мерки в центрове Примекс - обновена

 

Верни на грижата за клиента и неговото безопасно пребиваване в центрове ПРИМЕКС и в съответствие със заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, както и съгласно препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България, центрове ПРИМЕКС продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания.

Създадени са засилени противоепидемични мерки във всички работни помещения. Всички контактни повърхностни се дезинфекцират на всеки 30 минути, помещенията се проветряват продължително на всеки час и всички служители на компанията спазват високо ниво на лична хигиена. Служителите на компанията, които не са на работа, спазват изолация от публични места.

С цел ограничаване на опасността за здравето на нашите клиенти и служители достъпът до търговските зали се ограничава, като се допускат клиенти, така че помежду им да е осигурена дистанция от 2 метра. Строго ограничен е достъпът на клиенти до монтажните клетки и до сервизните работници.

Автоматите за напитки работят, но клиентите могат да ги консумират на открито. Изчакването за достъп до търговската зала също е на открито. Кафенетата не функционират.

За нас е важно с настъпването на пролетната кампания за смяна на гуми да осигурим безопасни условия за нашите клиенти, партньори и служители.