Видове гуми

Видове гуми

Гуми с посока на въртене (еднопосочни гуми)

Гумите с посока на въртене трябва да се монтират така, че посоката на въртене (“Rotation”), показана със стрелки върху страницата на гумата, да съвпада с посоката на движение на автомобила (напред).


Асиметрични гуми

Асиметричните гуми трябва да се монтират с подходящата страна навътре, съответно навън, спрямо борда на превозното средство. В този случай, вътрешната страница на гумата се идентифицира с думите “Side Facing Inwards” (“страна, гледаща навътре”).
Когато се заменят стандартни (без указана посока на въртене) гуми с еднопосочни или асиметрични гуми, силно се препоръчва всички гуми на превозното средство да бъдат подменени едновременно с гуми от един и същ модел, като се спазват инструкциите за монтаж, отбелязани на страниците им.

В случай че се наложи използването на резервна гума, е възможно за кратък период от време да се замени която и да е от гумите с обикновена гума, стига по най-бързия начин тя да бъде подменена с гума от подходящия тип. В този случай силно се препоръчва:

- да се намали скоростта, особено в дъжд или сняг;

- да се извърши подмяната с подходящия тип гума възможно най-скоро.