Термини, свързани с гумите

Термини, свързани с гумите

Гумата по същество представлява пневматично тяло, което свързва превозното средство с пътната настилка. Основните му функции могат да се обобщят по следния начин:

- Товароносимост
- (Пневматична) амортизация
- Предаване на въртящия момент
- Управляемост
- Сцепление с пътната настилка

 

Тези характеристики на гумата трябва да останат сравнително стабилни през целия й жизнен цикъл. Освен това гумата трябва да има голям ресурс и да остане безопасна през цялото време.

Освен на горните основни критерии, гумата трябва да отговаря и на редица други, по-специфични критерии, за да бъде в съответствие с нарасналите характеристики на съвременните превозни средства, като например:

- Да има ниско съпротивление на търкаляне и да пести гориво;
- Да има ниски шумови характеристики;
- Да бъде високоскоростна и да осигурява комфорт при пътуването.


Фирмите - производителки на гуми по целия свят членуват в регионални асоциации на производителите на гуми (за Европа - ETRTO), които определят размерите и толерансите на гумите, товароносимостта и работното налягане за отделните категории и размери гуми.

Основните термини, касаещи гумите и джантите, са обяснени по-долу:


Външен диаметър на гумата (OD) – Това е диаметърът на ненатоварена гума, монтирана на джанта, с препоръчителния за гумата диаметър и напомпана до препоръчителното налягане.

Широчина на профила (SW) – Това е широчината на напомпана гума, монтирана на измервателна джанта, с изключение на дебелината на буквите или декоративните елементи по страниците.

Височина на профила (SН) – Това е измереното по централната ос разстояние от ръба на борда до външния контур на протектора на напомпаната гума.

Статичен радиус (SLR) – Височината в изправено положение от пътната повърхност до центъра на оста при номинално налягане в гумата и номинален товар.

Широчина на профила в натоварено положение (LSW) – Това е широчината на напречното сечение на гумата в натоварено положение.

Пропорционално (аспектно) съотношение – Височината на профила (SH) изразена като процент от широчината на профила (SW).