Технологията Run Flat

Технологията Run Flat

Технологията Run Flat напълно отговаря на името си (в буквален превод: „движение със спукана гума“) – тя позволява автомобилът да продължи движението си след спукване на гумата. Дори и когато гумата е напълно спаднала, можете да продължите пътуването си, ако спазвате максимална скорост от 80 км/ч.


Гумите Run Flat силно намаляват риска от загуба на управление.Уникалните свойства на тази технология се дължат на подсилените странични стени на гумата, които държат гумата на джантата и поддържат теглото на автомобила дори и при пълна загуба на налягане. Освен това термоустойчивата смес, от която е съставена гумата, е в състояние да понесе допълнителното покачване на вътрешната температура.Какво става когато гумата се спука?

Когато обикновената гума се спука, страниците й поддават и задвижващите сили спомагат за отлепянето на гумата от джантата, предизвиквайки бързото й прегряване. Резултатът е внезапна загуба на контрол.

Гумите Run Flat обаче имат специални вложки, които усилват страниците, в случай на загуба на налягане в гумата. Тези вложки се огъват дотолкова, че да поемат и разпределят силите на натиск, предизвикани от тежестта на автомобила, дори и в гумата да не е останал никакъв въздух.Какви са предимствата?Използването на Run Flat гуми спестява на шофьора необходимостта от бърза смяна на спускана гума в неподходящ момент и, благодарение на уникалната им конструкция, намалява риска от потенциално опасно спукване на гумата по време на движение. Гумите Run Flat гарантират по-голяма сигурност и свобода за водача и осигуряват допълнително място, тъй като с тях не се изисква резервна гума.

Кога могат да се поставят такива гуми?

Необходимо условие да се използват гуми Run Flat е автомобилът да бъде оборудван със система за следене на налягането в гумите (TPMS), която предупреждава водача, ако гумата е загубила налягане на въздуха. Без TPMS  шофьорът няма да знае кога една гума Run Flat е спаднала и може да повреди гумата чрез шофиране по-дълго, отколкото се препоръчва. Ако налягането в някоя от гумите спадне под предварително зададеното предупредително ниво на налягане, системата TPMS изписва съобщението “flat tyre” („спукана гума“). 

Максимална скорост и разстояние при ниско налягане в гумата

Максималните скорост и разстояние, при които могат да бъдат използвани гумите Run Flat, са описани в ръководството на всеки автомобил и зависят от различни условия като тегло, структурен дизайн на автомобила и условия на шофиране. Задължително е да не се надвишава максималната скорост (80 км/ч при повечето автомобили), като се препоръчва със спуканата гума да се изминава възможно по-кратко разстояние. При някои автомобили потенциалът на гумите Run Flat може да се окаже по-голям от заложените максимални скорост и разстояние. Завишените характеристики обаче са приложими само при определени автомобили и при условие че системата TPMS работи.

Поддръжка на гумите Run flat

Както и при всяка друга гума, налягането трябва да се проверява и при необходимост да се регулира в съответствие с инструкциите в ръководството на автомобила. Преценката на повредите, монтажът/демонтажът и ремонтът на гумите или тяхната замяна трябва да се извършват от дилъра на гумите или на автомобила.

Проверка и поддържане на налягането в гумите

Основната причина за повреждането на гумите е пониженото налягане. То намалява товароносимостта на гумата, води до прекомерно огъване на страниците, което от своя страна предизвиква голямо топлоотделяне. Поддържането на подходящото налягане в гумите е единственото най-важно условие, което собственикът на автомобила трябва да спазва, за да обезпечи по-дълъг живот на гумата и максималния ресурс на протектора й. Проверката на налягането трябва да става при студена гума. Препоръчваното работно налягане на гумите Run Flat е дадено в ръководството на автомобила.

Износване на протектора и смяна на гумите 

За гумите Run Flat важат същите правила за износеност на протектора, каквито важат и за останалите видове гуми в дадената страна. Гумите Run Flat трябва да имат поне минималния скоростен индекс, посочен в документите на автомобила. Всяка Run Flat гума трябва да бъде заменяна с друга Run Flat гума от същия тип, размер и със същия скоростен индекс. Никога не комбинирайте гуми Run Flat с конвенционални гуми, освен в аварийна ситуация и за ограничено време. 

Индикаторът „Гума с ниско или без налягане”

Ако TPMS системата е изписала съобщението “flat tyre” (спукана гума), е много важно да се определи причината за това съобщение възможно най-бързо. Водачът трябва да провери налягането във всички гуми, и ако налягането в някоя от тях е под препоръчваното в ръководството на автомобила, то трябва да се коригира. Ако надписът “flat tyre” продължава да се появява, необходимо е да посетите дилъра на автомобила или друг дилър на гуми или автомобили, за да бъде извършена проверка на системата. Поради дизайна на гумата водачът вероятно няма да почувства промяна в качеството на возенето в случай че някоя от гумите спадне. Но ако системата TPMS отчете ниско или нулево налягане, то той трябва да ограничи скоростта си до максимум 80 км/ч и да избягва резките маневри.

Оригинално вградени Run Flat гуми

Значителен брой производители оборудват новите си автомобили с Run Flat гуми. Така например, ако закупите ново BMW 5 или Mini, автомобилът ще бъде с 4 нови Run Flat гуми. Трябва да знаете, че в този случай автомобилът няма да има стандартно резервна гума или оборудване за смяна на гумите. Не се препоръчва да сменяте оригинално вградените в автомобила Run Flat гуми с конвенционални, тъй като това може да повлияе на управлението на автомобила. Ако все пак решите да ги сменяте, консултирайте се с производителя.