Примекс препоръчва

Примекс препоръчва

Нови гуми

Новата, подлежаща на монтаж гума, трябва да отговаря на препоръките, дадени в ръководството на автомобила или да бъде алтернатива, одобрена от производителя на автомобила.

Шофиране в зимни условия

В периода 15 ноември – 1 март всички шофьори ще трябва да снабдят управлявания от тях автомобил с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм, гласи последната поправка в Закона за движение по пътищата.

Новите или най-малко износени гуми да се поставят отзад

Това подобрява управляемостта и стабилността на автомобила. При хлъзгав път първоначалната загуба на сцепление настъпва върху задната ос, което може да доведе до пълна загуба на управление и дори до завъртане. Ако на задната ос се поставя само една нова гума, тя трябва да бъде съчетана с тази гума от останалите три, която има най-голяма дълбочина на протектора.

Да не се смесват различни видове гуми

За най-добри резултати се препоръчва всички гуми да бъдат еднакъв размер, тип и да имат един и същ скоростен индекс.

Подмяна на вентилите

Когато се монтира нова гума или съществуваща гума се сваля или се ремонтира по каквато и да е причина, разумно ще бъде вентилът на гумата да се подмени с нов. Това обезпечава херметичността й, удължава живота на гумата и влияе положително върху безопасността на автомобила. Винаги поставяйте капачки върху вентилите. Те обезпечават запазването и херметизирането на вентила.

Подмяна на остарелите гуми

С течение на времето гумите губят част от свойствата си, което се изразява в появата на малки пукнатинки по протектора и страниците. Това обикновено е показател, че гумата се използва от прекалено дълго време. Ако пукнатините нарастнат, гумата трябва да бъде сменена. Гумите, монтирани на превозни средства като каравани и ремаркета за лодки, които остават паркирани през дълги периоди от време, остаряват по-бързо от гумите, които се използват по-често. Неправилното съхранение, продължителното излагане на директна слънчева светлина и почистването с препарати или петролни продукти намаляват живота на вашите гуми.

Съхранение

Влажността, температурата и излагането на слънчева светлина са важни фактори. Гумите трябва да се съхраняват на чисто и хладно място, при отсъствие на силна слънчева или изкуствена светлина и въглеводороди.
Не се допуска деформирането на гумите при съхранението им. Това може да ускори процеса на поява на пукнатини и да генерира вибрации в гумата по време на движение.

Ремонтирайте внимателно

При всяко спукване или увреждане на гумата, тя трябва да бъде свалена от джантата за обстоен вътрешен и външен преглед, за да се установят скритите дефекти, които биха могли да предизвикат авария на по-късен етап.