Маркировки на гумите

Маркировки на гумите

 1. Широчина на профила в мм
 2. Пропорционално отношение в %
 3. Конструкция на гумата (R = радиална)
 4. Диаметър на джантата в цолове
 5. Максимална товароносимост (товарен индекс) 91 = 615 кг на гума 120/116 = 1400 кг на гума при единичен монтаж и 1250 кг при двоен
 6. Скоростен индекс (Т = 190 км/ч, Р = 150 км/ч)
 7. БЕЗКАМЕРНА гума
 8. Знак и номер за одобрение от ЕСЕ и шумово число
 9. Местоположение на индикатора на износването
 10. M+S (Mud and Snow) обозначение за гума за кал и сняг
 11. Изпитана и квалифицирана за “използване при дълбок сняг”
 12. Дата на производство (седмица, година, декада 1990 – 1999)
 13. Символ за съответствие с изискванията на Департамента по транспорта (DOT) на САЩ
 14. DOT код на производителя
 15. Страна на производство
 16. Търговско наименование
 17. Подробности относно конструкцията (DOT)
 18. Маркировки за товар и налягане (DOT)
 19. Вид на гумата (радиална).
 20. Знак, изискван в съответствие с правилниците за потребителска информация на САЩ (качествен знак)


За по-голяма яснота полезни могат да се окажат следните коментари:

 

Позиция 1 – Широчината на профила на гумата е линейното разстояние в милиметри между най-изпъкналите точки на страниците на напомпана гума, без да се включват обозначенията (маркировките), декорациите, защитните пояси или джантите.

Позиция 2 – Височината на профила е половината от разликата между общия диаметър и номиналния диаметър на джантата. В процеса на развитието си, профилът на гумите се е изменя

Позиция 3 – Радиалната конструкция на гумата се обозначава с буквата “R” в маркировката за размера върху страницата на гумата.

Позиция 4 –На илюстрацията по-долу е показана точката, от която се определя номиналният диаметър на джантата.

Европейски правилник ЕСЕ-R 30

В съответствие с европейския правилник ЕСЕ-R 30 обозначението на размера на гумите на леките автомобили трябва да бъде последвано от сервизно описание, съдържащо товарен индекс и скоростен индекс.

Позиция 5 – Максималната товароносимост се посочва с помощта на индекса за капацитета на натоварване. В таблицата по-долу е показано отоншението между Товарния индекс (LI) и действителното натоварване в килограми.


Товарен Индекс (LI)

LI кг LI кг LI кг LI кг
50      190           70      335           90       600            110      1060          
51 195 71 345 91 615 111 1090
52 200 72 355 92 630 112 1120
53 206 73 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925 125 1650
66 300 86 530 106 950 126 1700
67 307 87 545 107 975 127 1750
68 315 88 560 108 1000 128 1800
69 325 89 580 109 1030 129 1850

Товарният Индекс обозначава максималния товар, който може да носи дадена гума при максималната скорост, посочена чрез индекса на скоростта. Това не се отнася за гуми типове V, W, Y и Z.

Позиция 6 – Скоростният Индекс указва максимално допустимата скорост за гумата.

Скоростен индекс  Скорост [км/ч] Скоростен индекс  Скорост [км/ч] Скоростен индекс  Скорост [км/ч] Маркировка на категорията на скоростта Макс. скорост, поносима от гумата [км/ч]
F 80 N 140 H 210 ZR >240
G 90 P 150 V 240    
J 100 Q 160 W 270    
K 110 R 170 Y 300    
L 120 S 180        
M 130 T 190        

Скоростният индекс указва максимално допустимата скорост, при която дадена гума би могла да носи товара, обозначен от индекса й за капацитет на товароносимост. На превозното средство може да се използват само гуми, имащи като минимум скоростния индекс, указан в ръководството за експлоатация на автомобила. Това не се отнася за гуми типове V, W, Y и Z. Товарният и скоростният индекси се поставят и на двете страници. Първото число обозначава капацитета на товароносимост на гумата при единично приложение, а второто число при СДВОЕНА употреба. При използване на гуми с обозначение M+S, категорията на скоростта им може да бъде по-ниска от указаната за използване в автомобила. В някои страни е задължително в полезрението на водача да се поставя стикер, указващ максимално допустимата скорост на гумата. Скоростта, за която са предназначени гумите, монтирани на автомобила, не трябва да се превишава.

Позиция 7 – Думата "TUBELESS" ("БЕЗКАМЕРНА") посочва, че гумата трябва да се използва без вътрешна гума.

Позиция 8 – Знак и номер за одобрение на типа от ЕСЕ, потвърждаващ, че гумата отговаря на изискванията на ЕСЕ по правилници R30/R54.

Позиция 9 – Показва местоположението на индикаторите за износване на протектора (височина 1.6 мм) в основните канали на шарката на протектора.

Позиция 10 – Гумите, обозначени с M+S, могат да се използват в автомобили имащи по-висок индекс на скоростта от обозначения върху M+S гумата.

Позиция 11 – Гумите, обозначени за “използване при дълбок сняг”, са изпитани в съответствие с процедурите за изпитване на ETRTO и сертифицирани като издържали теста.

Позиция 12 – До 2000 г. датата на произовдство на гумата бе изписвана с 3 цифри в края на серийния номер, като първите две обозначаваха седмицата на производство, а третата – годината на производство. Декадата на производство 1990 – 1999 се обозначаваше с S. От 2000 г. се използват 4 цифри, като третата и четвъртата заедно обозначават годината на производство.

Позиция 13 – символът “DOT” обозначава съответстие с разпоредбите за гумите на САЩ.

Позиция 14 – Кодът на производителя на DOT (департамента по транспорта) представлява закодирана информация за конструкцията на гумата и идентификацията й в съответствие с разпоредбите на САЩ (не е задължителен в Европа).

Позиция 15 – Страната на производство посочва произхода на гумата

Позиция 16 – Търговското наименование на гумата (Excellence, UltraGrip 7 и т.н.)

Позиция 17 – Подробности относно конструкцията на гумата по изискванията на DOT – САЩ.

Позиция 18 – Максимална товароносимост и налягане на гумата в съответствие с правилниците на САЩ, КАНАДА и АВСТРАЛИЯ.

Позиция 19 – Конструкция на гумата (R = радиална).

Позиция 20 – Маркировка в съответствие с правилника за потребителска информация на САЩ за единност при обозначаване на качеството на гумата (U.T.Q.C.).