Етикетиране на гумите

Етикетиране на гумите

От 1 ноември 2012 г. е въведено ново етикетиране на гумите, което носи характерна информация.

Леки превозни средства (клас C1)
Лекотоварни  превозни средства (клас C2) 
Тежкотоварни превозни средства (клас C3)
Всеки етикет информира относно основни факти за работните характеристики на гумата.

Как да разчетем етикета?

Сравнявате гумите по 3 основни критерия:

1. Разход на горивно (защото един на всеки пет резервоара се изразходва от гумите).
От клас А (най-малък разход) до клас G (най-голям разход)

2. Сцепление с влажна пътна настилка (което повишава за безопасността)
Клас А ( най-къс спирачен път) до клас G ( най-дълъг спирачен път)

Тази графика класифицира гумата според спирачния ѝ път във влажни условия.

Съществуват 7 класа на ефективност от A (най-сигурната, с най-къс спирачен път) до G (най-малко сигурната, с най-дълъг спирачен път).

Спирачният път е по-къс с до 4 пъти дължината на един автомобил.

3. Външен шум при контакт на гумите с пътя (звукът, който вашите гуми издават при търкалянето по пътя, така както се чува извън автомобила) в децибели (dB)

Външният шум на гумата не е абсолютно свързан с вътрешния шум на автомобила.

3 черни черти = високо ниво на шума, но в съответствие с настоящите европейски разпоредби

2 черни черти = средно ниво на шума, между бъдещата пределно допустима стойност и 3dB под нея

1 черна черта = ниско ниво на шума, 3 или над 3 dB под бъдещата пределно допустима стойност