Баланс на автомобилните гуми

Баланс на автомобилните гуми

Поддържането на баланса на гумите е от изключителна важност за автомобила. Балансът на гумите не само осигурява по-комфортно возене, но е и ключов фактор за удължаване живота на гумата.

Балансиращата система посочва на механика къде да постави балансиращите тежести върху джантата, за да премахне дисбаланса. Когато балансиращата система изпълни своя контролен тест за разпределяне на тежестите, съвкупността от гума и джанта е балансирана и няма да се получи вибрация. Това, разбира се, води до по-добър комфорт на возене и равномерно износване на гумата.

Статичният дисбаланс предизивиква подскачане или вертикална вибрация на колелото.

Динамичният дисбаланс създава странична вибрация. В повечето случаи се срещат и двата вида дисбаланс, което изисква да се направи и т.нар. динамично балансиране, познато като въртящ баланс, при който гумата се балансира чрез равномерно разпределяне на тежестите.

Примекс препоръчва пребалансиране на нови гуми след 1000 км. пробег. Дори и да не усещате вибрации, това не значи, че ги няма. Неравномерното износване на протектора създава дисбаланс, който пък от своя страна води до нагряване и износване на гумите.

Други източници на вибрация могат да бъдат:

- Изкривена джанта;

- Деформирана гума;

- Неправилно поставяне на джантата върху оста;

- Неравномерна твърдост на страниците на гумата;

- Износване на спирачен механизъм;

- Проблем в ходовата част;

- Проблем в окачването;

- Неизправност на колелото;

- Промяна в центровката.