Успехът ни се корени в постоянството

Успехът ни се корени в постоянството

Каква е стратегията за развитие на „Примекс” през следващата година?

Стратегията е насочена към това да продължим да се развиваме в посоката, към която сме се стремили и досега, а именно да бъдем максимално близо до нашите клиенти, да разбираме нуждите им и да можем максимално бързо да отговаряме на тях. Общата ни стратегия е развитие на отдела и развитие на корпоративните клиенти като такива.


Предвижда ли се откриване на нови сервизни центрове или нови насоки на Вашия бизнес?

Ако преценим, че покритието на даден пазар изисква такъв тип развитие и перспектива, разбира се, че да.


Вече 15 г. сте в бизнеса с продажби на гуми. Как започна Вашият бизнес?

Започнах случайно и така останах в този бранш. Когато започнеш да правиш бизнес, той те увлича. Гумите са технологичен продукт, който не може просто да се продава. Изисква се да разбираш продукта, да вникваш в същината на експлоатацията, в същината на това как съответният клиент експлоатира продукта, за да можеш да му предлагаш различни решения в зависимост от това колко добре познаваш продукта и неговото предназначение.


Как ще се отрази на Вашия бранш въвеждането на новия европейски регламент за етикетиране на гуми?

Този регламент дава информация на потребителите за някои основни характеристики на гумите. Ако самите потребители се интересуват от това, то тази промяна е важна. Но сама по себе си тя няма да промени съществено качеството на продуктите.


С какво спечелихте доверието на Вашите многобройни партньори в бизнеса?

На първо място, успяхме да постигнем това чрез постоянна и идентична политика. С други думи, това, което правим от 15 години, продължаваме да го правим и сега. Разбира се, променяме се във връзка с това, доколко се променя пазарът и доколкото се променят изискванията на клиентите ни. Но нашата мисия винаги е била една и съща и това е основната причина, поради която ние печелим клиенти.


На какво се дължи Вашият успех?

Моят успех е свързан с успеха на компанията, а той не би бил постижим без достатъчно стабилен и достатъчно добър екип, така че никога не бих могъл да кажа, че този успех е личен. Екипът ни се развива и е достатъчно добре професионално подготвен и това носи успеха на компанията.


Какъв е Вашият съвет към младите хора, които днес искат да започнат бизнес?

Със сигурност бизнес средата за всеки определен период има своите специфики. Никой не би могъл да каже, че преди десет години е било по-лесно да правиш бизнес или пък, че сега е по-трудно да правиш бизнес. Първо трябва много добре да се ориентират в макровизията на пазара, а след това да навлязат в детайлите и да познават добре таргета, който търсят.