Широграф за входящ и изходящ контрол

Широграф за входящ и изходящ контрол

 

През ширографа, който в Примекс работи от 20 май, входящ контрол минават всички каркаси за регенериране: и собствените, които фирмата внася от други страни, и клиентските. При наличие на сепарация, която прави гумата негодна за регенериране, за всеки бракуван каркас се разпечатва протокол с дефектите, който се предоставя на клиента, дал гумите.

Инспектират се и вече готовите, регенерирани гуми, излезли от автоклава. По този начин не се пропускат дефекти, незабележими с просто око. Контролът, извършван с ITT 3000 Sfera, допълва досега практикуваните контролни операции:

  • визуален контрол (на много добре почистена гума);
  • инспекция под налягане.

Така ширографията вдига на най-високо ниво качеството на селекцията на каркаси, като не допуска дефектни в производство. Приложена пък като финален контрол на вече регенерираните гуми тя е средство да не се пропуснат и дефекти, евентуално възникнали при производствения процес.