Новите евро етикети на гумите

Новите евро етикети на гумите


От 1 ноември 2012 г. всички нови гуми ще се продават със специални нови етикети. Гумите са разделени в класове - за леки превозни средства (клас C1), за лекотоварни превозни средства(клас C2) и тежкотоварни превозни средства (клас C3), продавани в Европа.

Всеки етикет информира относно някои основни факти за работните характеристики на гумата.

Oпазвайки околната среда всеки може да съобрази избора си, когато закупува гуми.

Eкологични показатели на гумите са съпротивлението при търкаляне (свързано с разхода на гориво и емисиите от въглероден диоксид) и излъчвания шум при контакт с пътя. Производителите на гуми са задължени да произвеждат гуми с ниски стойности на тези показатели и да одобравят типа на гумите по отношение на тях.

Понастоящем липсата на единни показатели, обозначени върху гумата, пречи на потребителите да направят своя избор от гледна точка на енергеофективността, шума и безопасността на гумите. Предоставянето на тази информация по подходящ начин ще улесни потребителите за действително постигнатите нива на енергийната ефективност, сцеплението с мокър път и шума при контакт с пътя за новопроизведените гуми от класове C1, C2 и С3. Информацията за тези показатели ще се предоставя чрез стандартен етикет, аналогичен на енергийния етикет, който се прилага при домакинските електроуреди и ги категоризира в класове от A до G.

Етикирането ще подобри пътната безопасност за всички нас, както и ще насърчи икономията на гориво и ще смекчи въздействието ни върху околната среда.

Така изглежда примерен стикер на нова гума, произведена в ЕС:

Как да разчетем етикета?

Сравнявате гумите по 3 основни критерия:

1. Разход на горивно (защото един на всеки пет резервоара се изразходва от гумите).
От клас А(най-малък разход) до клас G (най-голям разход)

2. Сцепление с влажна пътна настилка (което повишава за безопасността)
Клас А ( най-къс спирачен път) до клас G ( най-дълъг спирачен път)

Тази графика класифицира гумата според спирачния ѝ път във влажни условия.

Съществуват 7 класа на ефективност от A (най-сигурната, с най-къс спирачен път) до G (най-малко сигурната, с най-дълъг спирачен път).

Спирачният път е по-къс с до 4 пъти дължината на един автомобил.

3. Външен шум при контакт на гумите с пътя (звукът, който вашите гуми издават при търкалянето по пътя, така както се чува извън автомобила) в децибели (dB)

Външният шум на гумата не е абсолютно свързан с вътрешния шум на автомобила.

3 черни черти = високо ниво на шума, но в съответствие с настоящите европейски разпоредби

2 черни черти = средно ниво на шума, между бъдещата пределно допустима стойност и 3dB под нея

1 черна черта = ниско ниво на шума, 3 или над 3 dB под бъдещата пределно допустима стойност

Шофьорът има значение:

Не прекалявайте с газта и се радвайте на значителни икономии на гориво с течение на времето.

Правилно налягане в гумите: проверявайте налягането редовно, за да гарантирате минимална загуба на енергия поради прекомерно съпротивление при търкаляне и оптимално сцепление върху мокри пътища.

Спазвайте дистанция: безопасната дистанция зад колата пред вас намалява риска от произшествия.

Показаните стойности на етикетите са само примерни. Стойностите за определена серия или размер гуми може да се различават.

Ние, екипът на Примекс, отстояваме нашата мисия – сигурна грижа за автомобила!