Разяснение на новия етикет за гуми на ЕС

Разлика между стария (ляво) и новия (дясно) етикет за гуми

Разлика между стария (ляво) и новия (дясно) етикет за гуми

Икона за гума за сняг

Икона за гума за сняг

Икона за гума с по-къс спирачен път върху покрити с лед пътища

Икона за гума с по-къс спирачен път върху покрити с лед пътища

Разяснение на новия етикет за гуми на ЕС

ЕС е ангажиран с намаляването на емисиите си на парникови газове, за да достигне климатичен неутралитет до 2050 г. Намаляването на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт играе основна роля за изпълнението на тези цели.

Изборът на по-икономични гуми може да допринесе за намаляването на емисиите от транспорта. За да помага на потребителите да взимат информирани решения, от 1-ви май 2021 ЕС въведе нов етикет за гуми.

Етикетът за гуми на ЕС дава възможност на потребителите в ЕС да избират по-икономични гуми, което може да доведе до големи спестявания, както за крайните потребители, така и за корпоративните потребители, по отношение на разходи и емисии. Безопасността на пътя се подобрява благодарение на по-добро сцепление на мокра настилка, докато информацията за нивата на шум помага за намаляването на свързаното с трафика шумово замърсяване.

Съгласно новия регламент гумите за автобуси и камиони също ще бъдат обхванати (гуми от клас C1, C2, C3).

Допълнителна информация (идентификатор на вид гума = № на артикул).

Освен стандартния етикет съществуват също и опции за включване на икони, свързани с тежки заснежени условия (3PMSF)* и/или сцепление при заледени условия** (само за гуми C1).

Класове на шум: ABC заменя звуковите вълни.

Прекласификация за по-ниски класове етикети:

D е новият E; клас D вече не е празен (само за гуми C1 и C2); F и G се сливат, за да формират E.

QR код за всеки идентификатор на вид гума с връзка към продуктовата база данни на ЕС (EPREL).

EPREL – European Product Registry for Energy Labelling (Европейски продуктов регистър за етикети за енергийна ефективност), в която потребителите ще могат да търсят в продуктовата база данни етикети за енергийна ефективност и таблици с информация за продукти. Чрез QR кода, показван на новия етикет за гуми на ЕС, потребителите ще могат да осъществяват достъп до информация за съответните гумите и да изтеглят подходящата информация.

Резюме на промените

  • Намалени рейтингови нива: икономията на гориво и сцеплението на мокра настилка са вече оценени в 5 нива (от A до E) вместо 7
  • Външният шум при търкаляне е оценен от A (най-ниско ниво на шум) до C (най-високо ниво на шум)
  • Новият етикет за гуми на ЕС предоставя QR код, който може да се сканира за получаване на достъп до данни за продукта
  • Върху всяка гума трябва да има уникален идентификатор
  • Новата икона за зимна гума показва дали дадена гума е подходяща за тежки зимни условия
  • Нова икона за сцепление на лед показва дали гума C1 (гума за пътнически автомобил) изпълнява минималните изисквания за стойности на индекс на сцепление на лед, посочени в този ISO 19447 стандарт

------------------------------------------------------------------------------------------

*Икона за гума за сняг:

Иконата за гума за сняг показва дали дадена гума е подходяща за тежки зимни условия. Тя включва символ на снежинка с тривърха планина (3PMSF), който е включен в страничната стена на тези гуми. Ефективността на сцепление на сняг като цяло се тества в съответствие с Приложение 7 към разпоредба № 117 на UNECE. Разпоредбата описва подробно фактори, като тестова повърхност, температура на въздуха, тестово превозно средство, натоварване, налягане, скорост и много други.

**Втората нова икона включва символ на леден сталагмит и обозначава, че гумата предоставя по-къс спирачен път върху покрити с лед пътища през зимата. Информацията относно ефективността на сцепление на лед ще се базира на ISO стандарта (ISO 19447), който се очаква да бъде публикуван през юли 2021 г. За гуми, които отговарят на техническите изисквания, пиктограмата за сцепление на лед ще бъде включена в новия етикет на ЕС на гуми C1 (гуми за пътнически автомобил), която изпълнява минималните изисквания за стойности на индекс на сцепление на лед, посочени в този ISO стандарт. Стандартите за гуми C2 и C3 все още се очаква да се дефинират.