Какво означава правилно ремонтирана гума?

Какво означава правилно ремонтирана гума?

Много държави по света са публикували стандарти и препоръки за правилен ремонт на гуми. За да се извърши такъв е необходимо:

- Гумата винаги трябва да бъде демонтирана от джантата и внимателно инспектирана за повреди, които биха класифицирали гумата, като неподлежаща на ремонт.
- След това гумата трябва да бъде ремонтирана, като се премахне обектът, причинил нараняването, мястото бъде зачистено, за да се отстранят всички повреди и бъде спряно разпространението на отвора.
- Според размера на нараняването специалистът трябва да определи как да бъде ремонтирана гумата. В общия случай при гумите за леки автомобили пробивни наранявания са всички с размер до 6мм, а по-големи от 6мм се смятат за секционни. Наранявания, по-големи от 9мм, се считат за секционни при товарните и лекотоварни гуми.

Правилната процедура за ремонт включва запълването на отвора с гума и подсилването на вътрешната част на гумата с подходяща подложка.

Могат ли страницата и рамото да бъдат ремонтирани?

- Shoulder – Рамо

- Crown Area – Зона на короната

- Inner Liner – Вътрешна част

- Sidewall – Страница

- Non-repairable – Неподлежаща на ремонт зона

Зоната на короната, страницата и рамото могат да бъдат ремонтирани в зависимост от:

- Местоположение на нараняването;

- Размер на нараняването;

- Вида и скоростния индекс на гумата.

Под внимание трябва да се вземат също и всякакви правила и изисквания за ремонт, посочени от производителя на гумата.

Къде трябва да се ремонтират гумите?

За да бъде осъществен правилен ремонт на гумите, всички сервизи, предлагащи тази услуга, трябва да притежават обучени специалисти и специализирана техника, както и висококачествени материали.

Когато ви се наложи да си ремонтирате гума, задайте следните въпроси:

- Предоставяте ли на техниците си специализирано обучение?

- Имате ли утвърдени методи за ремонт? Използвате ли гума или стебло за запечатване на отвора отвън и подложка за подсилване от вътрешната страна на гумата?

Не позволявайте гумите ви да бъдат ремонтирани с фитил или други подобни продукти само от външната страна. Тези продукти не отговарят на стандартите и изискванията и се считат за нетрайни. Ремонти, извършени по този начин, не срещат и изискванията на производителите.